Home

“What you think matters, in fact in forms matter”

De gespreksvoorzitter is een rol voor even of voor een langere tijd. Totdat er een oplossing is gevonden.

Het gaat om een gevoelige kwestie. In een overlegsituatie. In een tijdelijk project. De gespreksvoorzitter is er voor de mensen én voor ‘de zaak’.

Vaak zit het mee, soms gaat samenwerken moeilijk. Wat gebeurt er als het onderling spannend wordt? Vaak trekken we ons terug of zien we de scherpe kanten van elkaars persoonlijkheden.

Terwijl het dan juist belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen, te bewegen en toch dat gesprek -die gesprekken- goed aan te gaan. In ontspanning als het even kan.

Dat kan de gespreksvoorzitter, Nathalie Vrancken, bewerkstelligen.

Je kan mij erbij halen als er bemiddeld moet worden tussen stevige persoonlijkheden. Wanneer de onderlinge samenwerking niet vanzelfsprekend verloopt. Maar ook als het best goed gaat (je hoeft niet ‘ziek’ te zijn om beter te worden) en om te bekijken hoe iedereen vindt dat de samenwerking zich ontwikkeld.

Door mensen, hun denkwijze en gedrag ben ik geboeid. Ik ben in verschillende organisaties werkzaam. Mijn humor gebruikt ik als dat kan.

Mail mij als je wilt overleggen over de situatie en wat ik hierin als gespreksvoorzitter kan betekenen n.vrancken@gespreksvoorzitter.nl.