Informatie & Contact

De gespreksvoorzitter, Nathalie Vrancken, inschakelen, daarover wil je natuurlijk eerst overleggen. Misschien wil jij -willen jullie- dat ik andere betrokkenen spreek alvorens een bijeenkomst te beleggen. Dat kan.

Of willen jullie een bepaald thema laten onderzoeken voordat ervaringen op tafel komen te liggen. Het doen van onderzoek, interne- & externe gesprekken voeren en het maken van rapporten, behoren tot mijn werkzaamheden.

Het kan ook een eenmalig aanschuiven zijn in een overleg of bijeenkomst. Laat mij je overleg meemaken en ik kan je zeggen waar de sterkten (en de ander kant hiervan) van de groep zit.

Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in grote bijeenkomsten, participatieve overleggen, bemiddeling, kleine sessies met- en zonder dynamiek. Precair en informatief. Voor mij zit de uitdaging in het goede gesprek én het positief verder brengen van thema’s en werkzaamheden.

Mijn werk kan ik alleen maar doen op basis van vertrouwen. Zonder vertrouwen in mijn werkmethode en mijn persoonlijke deskundigheid kan dat niet.

Graag ga ik het gesprek aan met jou/jullie om samen te bespreken of mijn bijdrage een zet is in de goede richting in jullie werksituatie.

Graag tot later, hartelijke groet, Nathalie Vrancken