De gespreksvoorzitter

Een goed gesprek voeren met elkaar gaat vaak goed. Soms stokt het. Het lijkt even niet mogelijk of zelfs moeizaam om belangen, temperamenten en zienswijzen bij elkaar te brengen in het werk.

De gespreksvoorzitter kan gevraagd worden om dit gesprek weer op gang te krijgen.

De mening kan ook zijn ‘wij kunnen beter en sneller met elkaar tot besluit komen’. Ook dan kan de gespreksvoorzitter gevraagd worden om mee te kijken welk patroon van besluitvorming dominant is.

De gespreksvoorzitter houdt van een stevig gesprek. Zij schrikt niet terug van klare taal. Altijd houdt zij oog voor mensen én oog voor de gemeenschappelijke opgave.

Bespreken wat moet, in ontspanning. Uiting geven aan wat aan de orde is. In aanwezigheid van de gespreksvoorzitter. Het lucht op. Het leidt tot een besluit. We komen verder.

De bijdrage van de gespreksvoorzitter kan één of meerdere gesprekken zijn.

Nathalie Vrancken is de gespreksvoorzitter.

In verschillende werksituaties heb ik mijn werkervaring opgedaan binnen een grote diversiteit aan rollen en persoonlijkheden. Opgeleid ben ik als bedrijfskundige, mediator en vertrouwenspersoon met een grote interesse in de sociale psychologie. Mensen maken de samenwerking.

Mijn werkwijze typeert zich als onconventioneel, duidelijk, dynamisch en gericht op de relatie.

Ik houd van eigenwijze, uitgesproken, bedachtzame, wetenschappelijk aangelegde, verlegen, aardige, sportieve, moeilijke, dappere, ondernemende, vredelievende, positieve, cynische, markante, vriendelijke, robuuste, behulpzame, reflectieve no-nonsense mensen.